TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:21   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半1
 • 平0
 • 错半3
 • 错4
 • 命中率45.0%
 • 7天战绩:
 • 中13
 • 中半3
 • 平2
 • 错半4
 • 错6
 • 命中率64.4%
 • 30天战绩:
 • 中59
 • 中半11
 • 平14
 • 错半9
 • 错22
 • 命中率70.9%
TA的历史足球推介
比分: 2:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:0
结果: 错半
比分: 0:1
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 5:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:2
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。

足彩亚盘app