TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:18   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率57.9%
 • 7天战绩:
 • 中14
 • 中半1
 • 平1
 • 错半1
 • 错6
 • 命中率69.0%
 • 30天战绩:
 • 中42
 • 中半14
 • 平11
 • 错半6
 • 错27
 • 命中率62.0%
TA的历史足球推介
比分: 0:9
结果:
荷乙 2019-10-26 02:00 半场得分可用道具
比分: 4:2
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 0:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。

足彩亚盘app