TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:11 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中6
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错0
 • 命中率100.0%
 • 7天战绩:
 • 中6
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错0
 • 命中率100.0%
 • 30天战绩:
 • 中14
 • 中半2
 • 平0
 • 错半1
 • 错4
 • 命中率76.9%
TA的历史足球推介
比分: 2:5
结果:
比分: 0:5
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 2:2
结果: 中半
比分: 1:3
结果:
比分: 4:0
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 2:0
结果:
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。

足彩亚盘app